Golden Tissue

Ciasto Dresdner Stollen® chronione w całej Europie – pieczęć jakości UE

Pieczęć jakości UE oznacza wyroby i artykuły spożywcze, których pochodzenie pozwala na bezpośrednie oznaczenie geograficzne lub które należy na stałe przyporządkować danemu regionowi. Oryginalne ciasto Dresdner Christstollen® należy do produktów z chronionym oznaczeniem geograficznym. Obok pieczęci tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy posiada właśnie też okrągły, niebiesko-żółty znak wspólnotowy UE.Jako chronione oznaczenie ciasto Dresdner Christstollen® jest wpisane do europejskiego rejestru chronionych oznaczeń pochodzenia i oznaczeń geograficznych, rejestru jakości UE. Rejestr jest prowadzony i nadzorowany przez Unię Europejską. Obok lubeckiego marcepanu i szynki szwarcwaldzkiej ciasto bożonarodzeniowe Dresdner Christstollen® jest jednym niemieckich produktów chronionych. W Niemczech geograficzne oznaczenie pochodzenia są ponadto zapisane w Ustawie o znakach towarowych.

Termin „Dresdner Stollen®“ jest chroniony od roku 2010 jako geograficzne oznaczenie pochodzenia i jako taki wpisany również w niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Ochrony Drezdeńskiego Ciasta oryginalne ciasta bożonarodzeniowe Dresdner Christstollen® mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie przez producentów produktów piekarniczych w Dreźnie i jasno określonej okolicy stolicy kraju związkowego. Drezdeńskie piekarnie ciasta i cukiernie muszą być członkiem Stowarzyszenia Ochrony Drezdeńskiego Ciasta Bożonarodzeniowego. Rozpoznać ciasto Dresdner Stollen® można po pieczęci na cieście.
No alt attribute attached